Wat wil jij gaan doen? Bekijk hieronder waar je uit kunt kiezen

Over ons

Aangepast sportief stimuleert het sport en beweegaanbod voor mensen met een beperking en moedigt aan tot sporten en bewegen.

Beweegaanbod voor mensen met een beperking.

We willen mensen met een beperking laten sporten of bewegen in een reguliere of speciale groep binnen een sportvereniging of andere organisatie. Dit heeft het voordeel dat:

  • Er gebruik gemaakt wordt van de bestaande sportinfrastructuur.
  • De sportmogelijkheden voor mensen met een beperking worden vergroot.
  • Mensen met een beperking kunnen zowel deelnemen aan sportactiviteiten als andere verenigingsactiviteiten.

Om dit te bereiken is het nodig om de drempel te verlagen voor zowel de sportverenigingen als voor mensen met een beperking. Aangepast Sportief wil hieraan bijdragen.

Aanmoedigen tot sporten en bewegen.

Het is voor mensen met een beperking belangrijk dat ze sporten of bewegen. Aangepast Sportief wil deze mensen in contact brengen/ in aanraking laten komen met sporten en bewegen. Wanneer de doelgroep daarbij niet naar het sporten toe kan moet de sport naar hen toe komen. Dit gebeurt door het aanbieden van sportdagen, sportinstuiven en sportclinics.

Andersom ondersteunt Aangepast Sportief de sportaanbieders en organisaties. Wij laten de mogelijkheden van aangepast sporten zien. Ook willen wij de aandacht/verbeteren van de randvoorwaarden, zoals het vervoer, deskundigheidsbevordering, subsidies en toegankelijkheid van de accommodaties.

Aangepast Sportief organiseert:

  • Regionale sportdagen
  • Sportinstuiven
  • Sportclinics
  • Voorlichtingen